EL
ΜΕΝΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

PUBLISHED
06-06-2022
LOCATION
CORINTH

Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ. είναι μια ελληνική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στην αγορά τροφίμων και μια από τις πιο σύγχρονες ολοκληρωμένες μονάδες παραγωγής και τυποποίησης κρέατος στην Ελλάδα.

Διατηρεί τον πλήρη έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και δεσμεύεται για την ποιότητα, την ασφάλεια και την εξαιρετική γεύση των προϊόντων της. Αναζητούμε για τις εγκαταστάσεις μας στην Κόρινθο, υποψηφίους για την κάλυψη της θέσης:

 

Οδηγός Διανομής

Ο κάτοχος της θέσης θα ανήκει στο τμήμα Logistics της Εταιρίας και θα εκτελεί φορτοεκφορτώσεις  & διανομές, σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα διανομής. Παράλληλα έχει την ευθύνη να διατηρεί σε απόλυτη ευταξία το ημερήσιο όχημα διανομής ευθύνης του, όπως και την καθημερινή καθαριότητα του ( εξωτερική εμφάνιση και εσωτερικοί χώροι , καμπίνα , θάλαμος ).

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών ως οδηγός
 • Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Γ' & Ε’ κατηγορίας
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ)
 • Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
 • Συνεργασία και ομαδικότητα
 • Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Ευελιξία σε κυλιόμενα ωράρια εργασίας
 • Βιβλιάριο υγιεινής , καταλληλόλητας , για εργασία σε εταιρείες διαχείρισης τροφίμων

Η εταιρία παρέχει:

 • Σταθερή εργασία πλήρους απασχόλησης
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

 

(κωδικός θέσης : 300)

Για να υποβάλετε το βιογραφικό σας, θα πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε την πολιτική προστασίας δεδομένων για υποψήφιο εργαζόμενο, πατώντας “ΑΠΟΔΟΧΗ” στο τέλος της σελίδας.

Η προστασία δεδομένων είναι σημαντική για εμάς

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας προς την αναγγελία της εταιρίας ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ για πλήρωση θέσεων εργασίας.

Στις πληροφορίες περί προστασίας δεδομένων που ακολουθούν μπορείτε να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, όταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα και την πλατφόρμα αιτήσεων για θέσεις εργασίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης.

1. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε όταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα;

Κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτήν την ιστοσελίδα συλλέγονται δεδομένα καταγραφής που αφορούν τα εξής:

 • τη διεύθυνση ΙΡ σας
 • τη διαδρομή της σελίδας
 • περιγραφή του τύπου διακομιστή που χρησιμοποιείτε (π.χ. Browser)
 • την ιστοσελίδα μέσω της οποίας επισκεφθήκατε αυτή τη σελίδα
 • την ημερομηνία και ώρα πλοήγησης

Τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται για 14 μήνες, προκειμένου να υπάρχουν πληροφορίες σε περίπτωση επίθεσης από χάκερ, εισβολής κακόβουλου λογισμικού και λοιπών επιθέσεων του κυβερνοχώρου.

2. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε όταν επισκέπτεστε την πλατφόρμα αιτήσεων;

Με την είσοδό σας στο σύστημα υποβολής αιτήσεων εγκαθίστανται cookies, που είναι απαραίτητα για τεχνικούς λόγους. Τα cookies είναι μικρά δεδομένα κειμένου, τα οποία αποστέλλονται από τον διακομιστή ιστού μας προς την τερματική συσκευή σας (π.χ. Η/Υ, notebook, smartphone ή tablet), όπου και αποθηκεύονται τοπικά στο πρόγραμμα περιήγησης Internet που χρησιμοποιείτε. Επιτρέπουν την αποθήκευση πληροφοριών για ορισμένο χρονικό διάστημα και την ταυτοποίηση της τερματικής συσκευής του επισκέπτη. Τα cookies δεν προξενούν καμία βλάβη στην τερματική συσκευή, ενώ δεν περιέχουν ιούς, trojan, ούτε άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό. Για τη διαχείριση της επίσκεψής σας χρησιμοποιούνται μόνο τα λεγόμενα session cookies, τα οποία διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Έτσι δεν πραγματοποιείται μόνιμη αποθήκευση δεδομένων στην τερματική συσκευή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να σας ενημερώνει για την τοποθέτηση cookies· με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται διαφάνεια στην χρήση των cookies.

Λεπτομέρειες για τα cookies μπορείτε να δείτε στην αναρτημένη Πολιτική Απορρήτου στην ιστοσελίδα μας και συγκεκριμένα πατώντας εδώ .

3. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης;

Τα έγγραφα της αίτησής σας υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς της επιλογής και πρόσληψης υποψηφίων. Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται βάσει του άρ. 6, παρ. 1, στοιχείο β του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ679/2016).

Μόλις υποβληθούν τα έγγραφα της αίτησής σας στην πλατφόρμα αιτήσεων, θα αναδυθεί ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα επιτυχούς υποβολής. Έπειτα ελέγχουμε την αίτησή σας και σας ενημερώνουμε.

Η μετάδοση των δεδομένων σας σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι τυχόν μας υποστηρίζουν σε μεμονωμένες περιπτώσεις, πραγματοποιείται μόνο κατόπιν προσεκτικής επιλογής και ανάθεσης, ακολουθούμενη από συμβάσεις εμπιστευτικότητας και τήρησης εχεμύθειας.

4. Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Εφόσον η αίτησή σας είναι επιτυχής (πρόσληψη), τα δεδομένα σας μεταφέρονται στον φάκελο προσωπικού του τμήματος του Ανθρωπίνου Δυναμικού. Σε περίπτωση που η αίτησή σας δεν είναι επιτυχής, τα δεδομένα σας διατηρούνται για τρεις μήνες μετά την αποστολή της αρνητικής απάντησης. Στη συνέχεια, τα δεδομένα σας διαγράφονται.

5. Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας;

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τηρεί η εταιρία: Έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε με μία απλή έγγραφη αίτησή σας να αιτηθείτε να σας επιδειχθούν ή να σας χορηγηθεί αντίγραφο όλων των προσωπικών σας δεδομένων, που η εταιρία διατηρεί.
 • Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των δεδομένων σας: Έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε με μία απλή έγγραφη αίτησή σας να αιτηθείτε να διορθωθούν τυχόν ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και να συμπληρωθούν τυχόν ελλείποντα, εφόσον βέβαια τούτο είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις τεκμηριώνοντας το αίτημα διόρθωσης της, εάν τούτο σας ζητηθεί.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:Έχετε δικαίωμα με απλή έγγραφη αίτησή σας να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας εφόσον:
  • a) Αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα για χρονικό διάστημα που επιτρέπει την εταιρία να επαληθεύσει την ακρίβειά τους,
  • b) Διαπιστώσετε ότι η εταιρία προβαίνει σε παράνομη επεξεργασία,
  • γ) Έχετε οιαδήποτε αντίρρηση για την επεξεργασία

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η εταιρία θα προβαίνει σε επεξεργασία των δεδομένων σας, παρά την εκ μέρους σας άσκηση του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας, εάν τούτο απαιτείται για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών της αξιώσεων.

 • Δικαίωμα εναντίωσης: Εφόσον επικαλεστείτε λόγους που σχετίζονται με την κατάστασή σας, έχετε το δικαίωμα με απλό έγγραφό σας να αντιταχθείτε στην χρήση προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία δεν θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός και εάν υφίστανται νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας, που υπερισχύουν του δικαιώματός σας και εκτός και εάν η επεξεργασία απαιτείται για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών της αξιώσεων.
 • Δικαίωμα στην φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε από την εταιρία τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα και να τα διαβιβάζεται όπου εσείς επιθυμείτε, εφόσον η επεξεργασία αυτών γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η εταιρία μας θα αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματός σας αυτού εάν τα δεδομένα της είναι απαραίτητα για την τήρηση νομικής της υποχρέωση ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών της αξιώσεων.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον:
  • α) Δεν είναι απαραίτητα για την εταιρία για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν,
  • β) Εάν ασκείτε το δικαίωμα της εναντίωσης και υπό τις προϋποθέσεις που ανωτέρω αναφέρθηκαν,
  • γ) Εάν η εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα παράνομα.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η εταιρία θα προβαίνει σε επεξεργασία των δεδομένων σας, παρά την εκ μέρους σας άσκηση του δικαιώματος διαγραφής, εάν τούτο απαιτείται για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που απορρέει από το νόμο ή για την θεμελίωση ή την άσκηση ή υποστήριξη νομικών της αξιώσεων.

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε και εφόσον δεν υφίσταται πλέον ο νόμιμος λόγος για τον οποίο συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τις επεξεργασίες που έγιναν ένεκα αυτής στο παρελθόν.
 • Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων να υποβάλλεται καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η διεύθυνση της Αρχής είναι Κηφισίας 1-3, η ιστοσελίδα της www.dpa.gr και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210 6475000 και φαξ 210 6475628

6. Σε ποιον μπορείτε να απευθυνθείτε σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με την αίτησή σας, την Πολιτική Προστασίας προσωπικών Δεδομένων ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας;

Αν έχετε απορίες σχετικά με την αίτησή σας, την Πολιτική Προστασίας προσωπικών Δεδομένων ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας εγγράφως στην διεύθυνση:

ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Θέση Κρητικά
Αρχαία Κόρινθος
Τ.Κ. 20 100 - Τ.Θ. 309
Υπ’ όψιν : Γραμματεία «DATA»

Ή ηλεκτρονικά στο email: data@mitsopoulos.farm: (Η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν ισχύει για αποστολή βιογραφικών. Σχετικά μηνύματα / βιογραφικά που αποστέλλονται σ' αυτή δεν αποθηκεύονται και διαγράφονται άμεσα)

ή να μας καλέσετε τηλεφωνικά στο +30 27410 74162.

Εναλλακτικά και αποκλειστικά για ζητήματα που αφορούν στα Προσωπικά Δεδομένα και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρία μας έχει ορίσει Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων και μπορείτε να επικοινωνήσετε στην διεύθυνση email: data@mitsopoulos.farm.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

+
-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

+
-

ΕΠΙΠΕΔΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

+
-

ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

+
-

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΔΩ

TAP HERE
TO ORDER

Συγχαρητήρια! Μόλις εγγραφήκατε στο newsletter μας

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με την εγγραφή σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά σε λίγο

Αποστολή...
Please enter your name
Please enter your lastname
Please enter your e-mail
Please enter your subject
Please enter your message
Please enter your phone
The field cannot be empty
Please accept the terms and conditions
Παρακαλώ εισάγετε μόνο αρχεία pdf ή doc
Only jpg files allowed
Only excel or doc files allowed
The email is invalid please include the domain name name@domain.com
Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης

There was an issue sending your email, please try again in a few minutes

Η Φάρμα Μητσόπουλος σας ευχαριστεί για την επιτυχή Υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος

less
more
Previous
Next