EN
ΜΕΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
10/04/2023
  • Νεα
  • Νεα & Media & Οικονομικές Καταστάσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ) στις εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που διατηρεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22301:2019. Το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΕΣ περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: «Παραγωγή, τυποποίηση, αποθήκευση, διακίνηση, εμπορία (υπό ψύξη, κατάψυξη) σφάγιων, αυτοτελών τεμαχίων κρέατος, κιμά, παρασκευασμάτων, προϊόντων με βάση το κρέας από κρέας οπληφόρων και πουλερικών Αποθήκευση, ανασυσκευασία/συσκευασία, διακίνηση, εμπορία & διανομή (ψύξη, κατάψυξη, συνθήκες περιβάλλοντος) διάφορων προσυσκευασμένων τροφίμων ζωικής & φυτικής προελεύσεως, ειδών προσωπικής και οικιακής υγιεινής και έτοιμων γευμάτων» Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο με σκοπό να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ασφάλειας. Κύρια δυνατά της σημεία είναι η υψηλή εξειδίκευση και η συνεχής και συστηματική εκπαίδευση και επιμόρφωση του εξαιρετικά έμπειρου στελεχιακού δυναμικού της και η συσσωρευμένη επιχειρησιακή της γνώση. Το όραμα της Εταιρείας είναι η διατήρηση και βελτίωση της θέσης της στην αγορά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ κάνει αναγνώριση και αξιολόγηση όλων των κινδύνων που σχετίζονται με την λειτουργία της, προκειμένου να εντοπίσει εγκαίρως όλες τις πιθανές καταστάσεις που δύναται να αποτελέσουν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων επιχειρησιακής συνέχειας που έχει θέσει ώστε να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους και να λάβει εγκαίρως μέτρα διαχείρισης. Οι κύριοι στόχοι του ΣΔΕΣ είναι: Να διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας των κρίσιμων δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε περίπτωση εκδήλωσης κάποιου περιστατικού, στα επίπεδα που έχει ορίσει η Διοίκηση και σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών Να μειώνεται κατά το δυνατόν ο χρόνος πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας σε αποδεκτά επίπεδα Να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις από περιστατικά διακοπής τόσο προς της εταιρεία όσο και προς τους Πελάτες Το ΣΔΕΣ έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε: Οι απαιτήσεις Επιχειρησιακής συνέχειας να σχεδιάζονται και αξιολογούνται με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο, Να οδηγεί στην σύνταξη στρατηγικών ανάκαμψης μετά από περιστατικά και σε εφαρμογή συγκεκριμένων Σχεδίων Αντιμετώπισης Περιστατικών Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τα σχέδια ανασκοπούνται και βελτιώνονται διαρκώς μέσω της δοκιμαστικής εφαρμογής τους Να εξασφαλίζεται το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας των κρίσιμων δραστηριοτήτων της Εταιρείας Να διαφυλάσσεται σε κάθε περίπτωση η Υγεία και η Ασφάλεια του προσωπικού και των συνεργατών Παράλληλα, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για την συστηματική παρακολούθηση και συμμόρφωση των προϊόντων της με νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις που διέπουν την δραστηριότητα της, τόσο για την σύννομη λειτουργία της όσο και για απαιτήσεις που σχετίζονται με την Επιχειρησιακή Συνέχεια. Για την επίτευξη αυτής της δέσμευσης η εταιρεία έχει υιοθετήσει μεθοδολογία εντοπισμού των απαιτήσεων αυτών καθώς και διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσής της με τις εν λόγω απαιτήσεις. Βασική δέσμευση της Διοίκησης είναι η διαρκής βελτίωση της επίδοσης του Συστήματος Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας. Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται σε ετήσια βάση και κάθε έκδοσή της κοινοποιείται ή/και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Για την ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ Αναστάσιος Μητσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Έκδοση 2η / 06 Νοεμβρίου 2022
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Συγχαρητήρια! Μόλις εγγραφήκατε στο newsletter μας

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με την εγγραφή σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά σε λίγο

Αποστολή...
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας
Παρακαλώ εισάγετε το επίθετό σας
Παρακαλώ εισάγετε το email σας
Παρακαλώ εισάγετε το θέμα
Παρακαλώ εισάγετε το μήνυμα
Παρακαλώ εισάγετε το τηλέφωνό σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Παρακαλώ αποδεχτείτε τους όρους
Παρακαλώ εισάγετε μόνο αρχεία pdf ή doc
Παρακαλώ εισάγετε μόνο αρχεία jpg
Παρακαλώ εισάγετε μόνο αρχεία excel ή doc
Το email σας πρέπει να είναι της μορφής name@domain.com
Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα κατά την αποστολή του email σας, παρακαλώ προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Η Φάρμα Μητσόπουλος σας ευχαριστεί για την επιτυχή Υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος

λίγότερο
περισσότερο
Προηγούμενο
Επόμενο