EN
ΜΕΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
12/05/2023
  • Νεα
  • Νεα & Media & Οικονομικές Καταστάσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ εφαρμόζει Σύστημα κατά της Δωροδοκίας στις εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που διατηρεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 37001:2016. Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: «Παραγωγή, συσκευασία, τυποποίηση, αποθήκευση, διακίνηση, εμπορία (υπό ψύξη, κατάψυξη) σφάγιων, αυτοτελών τεμαχίων, κιμά, παρασκευασμάτων και προϊόντων όλων των ειδών κρεάτων & έτοιμων γευμάτων με κρέας. Αποθήκευση, ανασυσκευασία/συσκευασία, διακίνηση, εμπορία & διανομή (ψύξη, κατάψυξη, συνθήκες περιβάλλοντος) διάφορων προσυσκευασμένων τροφίμων ζωικής & φυτικής προελεύσεως, ειδών προσωπικής και οικιακής υγιεινής» Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο με σκοπό να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ασφάλειας. Κύρια δυνατά της σημεία είναι η υψηλή εξειδίκευση και η συνεχής και συστηματική εκπαίδευση και επιμόρφωση του εξαιρετικά έμπειρου στελεχιακού δυναμικού της και η συσσωρευμένη επιχειρησιακή της γνώση. Το όραμα της Εταιρείας είναι η διατήρηση και βελτίωση της θέσης της στην αγορά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ κάνει αναγνώριση και αξιολόγηση όλων των κινδύνων δωροδοκίας που σχετίζονται με την λειτουργία της, οι οποίοι δύναται να αποτελέσουν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων κατά της δωροδοκίας που έχει θέσει και διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους για την εφαρμογή του Συστήματος κατά της Δωροδοκίας. Η Διοίκηση της εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ για την λειτουργία της: • Απαγορεύει κάθε μορφής δωροδοκία ή την αποδοχή της, και για την διασφάλιση αυτού απαγορεύει άνευ πρότερης έγκρισης από την Ανώτατη Διοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι της εταιρείας να κάνουν πολιτικές εισφορές σε μετρητά ή με άλλο τρόπο για λογαριασμό της εταιρεία. • Απαιτεί συμμόρφωση όλων των εργαζομένων με τους νόμους του κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δωροδοκία, οι οποίοι έχουν εφαρμογή στην εταιρεία. • Προτρέπει τη συμβολή όλων των εργαζομένων στην αναγνώριση και υποψία κάθε πιθανής δωροδοκίας και απαγορεύει την τιμωρία ή την αρνητική μεταχείριση τέτοιων εργαζομένων. • Δεσμεύεται για την εφαρμογή μέτρων και την παροχή απαραίτητων πόρων προκειμένου να καταπολεμήσει τη δωροδοκία. • Ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό της μέσω συνεχών ενημερώσεων και εκπαιδεύσεων σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας. • Έχει θεσπίσει συγκεκριμένη Δομή καταπολέμησης της δωροδοκίας, η οποία είναι ανεξάρτητη από το υπόλοιπο προσωπικό, αναφέρεται μόνο στην Διοίκηση και έχει την υποχρέωση και την εξουσία να διερευνά κάθε πιθανή περίπτωση δωροδοκίας, να εξετάζει και να αξιολογεί τους κινδύνους δωροδοκίας και να εφαρμόζει σχετικά μέτρα κατά της Δωροδοκίας. • Σε περίπτωση δωροδοκίας ή μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης, και παραβίαση της ισχύουσας Νομοθεσίας θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο. • Εφαρμόζει στρατηγική η οποία συνάδει με την πολιτική κατά της δωροδοκίας. Παράλληλα, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για την συστηματική παρακολούθηση και συμμόρφωση της λειτουργίας της με νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις που διέπουν την δραστηριότητα της και σχετίζονται με την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Για την επίτευξη αυτής της δέσμευσης η εταιρεία έχει υιοθετήσει μεθοδολογία εντοπισμού των απαιτήσεων αυτών καθώς και διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσής της με τις εν λόγω απαιτήσεις. Βασική δέσμευση της Διοίκησης είναι η διαρκής βελτίωση της επίδοσης του Συστήματος κατά της Δωροδοκίας. Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται σε ετήσια βάση και κάθε έκδοσή της κοινοποιείται ή/και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Για την ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ Αναστάσιος Μητσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Έκδοση 2η / 04 Μαΐου 2023 ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Διοίκηση και κάθε εκτελεστικός εκπρόσωπος της εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ, ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ αυστηρώς ότι ουδέποτε και καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δεν πρόκειται να προβούν σε τιμωρητικά ή εκδικητικά μέτρα, κάθε είδους και κλίμακος, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος με τις δραστηριότητες της Εταιρείας (εργαζόμενος ή μη) καταγγείλει ή γνωστοποιήσει περιστατικό ή υποψία δωροδοκίας, διαφθοράς, σεξουαλικής & ηθική παρενόχλησης, εκφοβισμό στον χώρο εργασίας (mobbing-bullying), στα πλαίσια λειτουργίας της. Η παρούσα Δεσμευτική Ρήτρα της Διοίκησης ανασκοπείται σε ετήσια βάση και κάθε έκδοσή της κοινοποιείται ή/και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Για την ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ Αναστάσιος Μητσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Έκδοση 2η / 04 Μαΐου 2023
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Συγχαρητήρια! Μόλις εγγραφήκατε στο newsletter μας

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με την εγγραφή σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά σε λίγο

Αποστολή...
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας
Παρακαλώ εισάγετε το επίθετό σας
Παρακαλώ εισάγετε το email σας
Παρακαλώ εισάγετε το θέμα
Παρακαλώ εισάγετε το μήνυμα
Παρακαλώ εισάγετε το τηλέφωνό σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Παρακαλώ αποδεχτείτε τους όρους
Παρακαλώ εισάγετε μόνο αρχεία pdf ή doc
Παρακαλώ εισάγετε μόνο αρχεία jpg
Παρακαλώ εισάγετε μόνο αρχεία excel ή doc
Το email σας πρέπει να είναι της μορφής name@domain.com
Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα κατά την αποστολή του email σας, παρακαλώ προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Η Φάρμα Μητσόπουλος σας ευχαριστεί για την επιτυχή Υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος

λίγότερο
περισσότερο
Προηγούμενο
Επόμενο