EN
ΜΕΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
09/03/2023
  • Νεα
  • Νεα & Media & Οικονομικές Καταστάσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας στις εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που διατηρεί προτύπου ISO 39001:2012. Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: «η μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού, φόρτωση και εκφόρτωση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της εταιρείας και ειδικότερα την: • Παραγωγή, Τυποποίηση, Αποθήκευση, Διακίνηση, Εμπορία (υπό ψύξη & κατάψυξη) σφαγείων, αυτοτελών τεμαχίων κρέατος, κιμά, παρασκευασμάτων, προϊόντων με βάση το κρέας από κρέας οπληφόρων και πουλερικών • Αποθήκευση, Ανασυσκευασία / Συσκευασία, Διακίνηση, Εμπορία & Διανομή (Ψύξη, Κατάψυξη, & Συνθήκες Περιβάλλοντος) διαφόρων προπαρασκευασμένων τροφίμων ζωικής & φυτικής προελεύσεως, ειδών προσωπικής και οικιακής υγιεινής και έτοιμων γευμάτων» Οι αρχές που συνθέτουν την πολιτική της Εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ είναι: • Πλήρης και λεπτομερής κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας που συνεργάζεται με τους Πελάτες • Υψηλή Ποιότητα υπηρεσιών και άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα του πελάτη • Εκτέλεση εργασιών μεταφοράς ανθρώπινου δυναμικού και υλικών πόρων με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια. • Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που έχει αναπτυχθεί βάσει το πρότυπο ISO 39001:2012, με στόχο τη βέλτιστη ασφάλεια. • Εφαρμογή και πιστή τήρηση όλης της κείμενης Εθνικής και Διεθνούς νομοθεσίας, καλών πρακτικών, κανονισμών και οδηγιών που σχετίζονται με τα προσφερόμενες υπηρεσίες. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για: Την διάθεση πόρων για την διαρκή βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας Την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων της εταιρείας με άμεση εμπλοκή στις διεργασίες μεταφορών Την διασφάλιση ότι τηρούνται διαρκώς κάθε είδους νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις που σχετίζονται με τον εξοπλισμό ή τις διεργασίες μεταφορών της εταιρείας Την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Μείωση και εκμηδενισμό ατυχημάτων/θανάτων Για την επίτευξη των παραπάνω δεσμεύσεων η εταιρεία έχει υιοθετήσει μεθοδολογία εντοπισμού των απαιτήσεων αυτών καθώς και διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσής της με τις εν λόγω απαιτήσεις. Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ θέτει δείκτες για την παρακολούθηση της επίδοσής της για θέματα Οδικής Ασφάλειας. Οι δείκτες και οι αντίστοιχοι στόχοι της Εταιρείας είναι αντιπροσωπευτικοί του μεγέθους της, του είδους των μεταφορών που διενεργεί καθώς και του κοινωνικού, οικονομικού και φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Για τον ορισμό των στόχων, εφαρμόζει συγκεκριμένη μεθοδολογία που βασίζεται στον καθορισμό των Δυνατών και Αδύναμων σημείων της καθώς και στις Απειλές και Ευκαιρίες που προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες. Παράλληλα, η Εταιρεία προσδιορίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από την δραστηριότητά της και προσδιορίζει τις ανάγκες και προσδοκίες τους. Παράλληλα, κάνει αναγνώριση και αξιολόγηση όλων των κινδύνων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, προκειμένου να εντοπίσει εγκαίρως όλες τις πιθανές καταστάσεις που δύναται να αποτελέσουν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων της και να λάβει εγκαίρως μέτρα διαχείρισης. Βασική δέσμευση της Διοίκησης είναι η διαρκής βελτίωση της επίδοσης του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας. Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται σε ετήσια βάση και κάθε έκδοσή της κοινοποιείται εσωτερικά ή/και είναι στη διάθεση κάθε εξωτερικά ενδιαφερόμενου μέρους κατόπιν σχετικού αιτήματος.
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Συγχαρητήρια! Μόλις εγγραφήκατε στο newsletter μας

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με την εγγραφή σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά σε λίγο

Αποστολή...
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας
Παρακαλώ εισάγετε το επίθετό σας
Παρακαλώ εισάγετε το email σας
Παρακαλώ εισάγετε το θέμα
Παρακαλώ εισάγετε το μήνυμα
Παρακαλώ εισάγετε το τηλέφωνό σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Παρακαλώ αποδεχτείτε τους όρους
Παρακαλώ εισάγετε μόνο αρχεία pdf ή doc
Παρακαλώ εισάγετε μόνο αρχεία jpg
Παρακαλώ εισάγετε μόνο αρχεία excel ή doc
Το email σας πρέπει να είναι της μορφής name@domain.com
Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα κατά την αποστολή του email σας, παρακαλώ προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Η Φάρμα Μητσόπουλος σας ευχαριστεί για την επιτυχή Υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος

λίγότερο
περισσότερο
Προηγούμενο
Επόμενο