EL
ΜΕΝΟΥ

PUBLISHED
08/04/2024
  • News
  • News & Media & Financial

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών στις εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που διατηρεί, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2022 . Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: «Παραγωγή, Συσκευασία, Τυποποίηση, Αποθήκευση, Διακίνηση, Εμπορία & Διανομή (ψύξη, κατάψυξη) σφάγιων, αυτοτελών τεμαχίων, κιμά, παρασκευασμάτων και προϊόντων, όλων των ειδών κρεάτων και ετοίμων γευμάτων με κρέας. -Αποθήκευση, Ανασυσκευασία/Συσκευασία, Διακίνηση, Εμπορία και Διανομή τροφίμων (ψύξη, κατάψυξη, συνθήκες περιβάλλοντος) προϊόντων παντοπωλείου, ειδών προσωπικής και οικιακής υγιεινής.» Οι αρχές που συνθέτουν την πολιτική της Εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ είναι: - η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται - η εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων - η έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο τις επιχειρησιακές λειτουργίες της Εταιρείας - η ικανοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων - η συνεχή βελτίωση του επιπέδου Ασφάλειας Πληροφοριών. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για: • Την διάθεση πόρων για την διαρκή βελτίωση της ασφάλειας πληροφοριών • Την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων της εταιρείας • Την διασφάλιση ότι τηρούνται διαρκώς κάθε είδους νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών • Την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης. • Την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών· Για την επίτευξη των παραπάνω δεσμεύσεων η εταιρεία έχει υιοθετήσει μεθοδολογία εντοπισμού των απαιτήσεων αυτών καθώς και διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσής της με τις εν λόγω απαιτήσεις. Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ θέτει δείκτες για την παρακολούθηση της επίδοσής της για θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών. Οι δείκτες και οι αντίστοιχοι στόχοι της Εταιρείας είναι αντιπροσωπευτικοί του μεγέθους της, του είδους των μεταφορών που διενεργεί καθώς και του κοινωνικού, οικονομικού και φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Για τον ορισμό των στόχων, εφαρμόζει συγκεκριμένη μεθοδολογία που βασίζεται στον καθορισμό των Δυνατών και Αδύναμων σημείων της καθώς και στις Απειλές και Ευκαιρίες που προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες. Παράλληλα, η Εταιρεία προσδιορίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από την δραστηριότητά της και προσδιορίζει τις ανάγκες και προσδοκίες τους. Παράλληλα, κάνει αναγνώριση και αξιολόγηση όλων των κινδύνων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, προκειμένου να εντοπίσει εγκαίρως όλες τις πιθανές καταστάσεις που δύναται να αποτελέσουν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων της και να λάβει εγκαίρως μέτρα διαχείρισης. Βασική δέσμευση της Διοίκησης είναι η διαρκής βελτίωση της επίδοσης του Συστήματος Ασφάλειας πληροφοριών. Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται σε ετήσια βάση και κάθε έκδοσή της κοινοποιείται εσωτερικά ή/και είναι στη διάθεση κάθε εξωτερικά ενδιαφερόμενου μέρους κατόπιν σχετικού αιτήματος. Για την ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ Αναστάσιος Μητσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Έκδοση 1η / 05 Μαρτίου 2024
TAP HERE
TO ORDER

Συγχαρητήρια! Μόλις εγγραφήκατε στο newsletter μας

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με την εγγραφή σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά σε λίγο

Αποστολή...
Please enter your name
Please enter your lastname
Please enter your e-mail
Please enter your subject
Please enter your message
Please enter your phone
The field cannot be empty
Please accept the terms and conditions
Παρακαλώ εισάγετε μόνο αρχεία pdf ή doc
Only jpg files allowed
Only excel or doc files allowed
The email is invalid please include the domain name name@domain.com
Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης

There was an issue sending your email, please try again in a few minutes

Η Φάρμα Μητσόπουλος σας ευχαριστεί για την επιτυχή Υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος

less
more
Previous
Next